საქართველოს მზის ენერგიის ასოციაცია

მზის ენერგიის კომპანიების გაერთიანება, რათა შეიქმნას იდეალური გარემო საქართველოს მზის ენერგიის სექტორის ზრდისა და განვითარებისთვის, რაც უზრუნველყოფს მდგრად და ნათელ მომავალს ყველასთვის